Vasilis “North” Kakarikos

OVERVIEW

9,284 views

European and Greek Kickboxing champion Vasilis “North” Kakarikos make his come back to the ring through Elite Boxing and his preparation at BKK’s Elite Fight Club.

RELATED VIDEO

Attachai Por Samranchai (Fairtex)
1,160 views    3 weeks ago
Namsaknoi Yudthagarngamtorn
637 views    3 weeks ago
Alan Omer Highlight
998 views    3 months ago
Aurelio Tieni
3,445 views    1 year ago
Vasilis “North” Kakarikos
9,284 views    1 year ago
Igor Danis
3,549 views    2 years ago
Super Benz Elite Fight Club
6,689 views    2 years ago
Konkom Sor.KeawSuek EP.2
5,596 views    2 years ago
View All FIGHTERS Videos